header

Zastavte návrh MPO na osekání práv veřejnosti.

V pondělí 31. května bude vláda projednávat návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k proškrtání současné ekologické legislativy. Jedná se o dokument, který v případě jeho přijetí může znamenat například významné omezení práva na informace o životním prostředí.

V návrhu MPO mimo jiné chce omezit Integrovaný registr znečišťování, kde lze dnes dohledat jaké toxické látky vypouští do vzduchu nebo do řeky továrna v blízkosti Vašeho domova.

Po navrhovaných změnách MPO by se například ve Zlínském kraji veřejnost nedozvěděla o tom, jaké konkrétní látky vypouští devět z deseti největších znečišťovatelů rakovinotvornými a potenciálně rakovinotvornými látkami, což je podle nás nepřípustný hazard s lidským zdravím i životním prostředí. A takto by se dalo ve výčtu pokračovat.

Pokud Vás tyto informace znepokojují, a chcete apelovat na klíčové politiky, kteří budou o návrhu rozhodovat, můžete k tomu využít námi připravený dopis, který se automaticky rozešle premiérovi Vlády ČR, ministru průmyslu a obchodu a předsedům ODS a ČSSD.

Můžeme se tak společně pokusit zvrátit snahy MPO, které znamenají hrozbu pro životní prostředí a následně také pro naše zdraví.

Odesílání výzvy bylo ukončeno. Za Vaši podporu děkujeme. Vaše Arnika


Tato výzva byla e-mailem odesílán Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Vladimíru Tošovskému, předsedovi Vlády ČR Ing. Janu Fischerovi, CSc. a předsedům ODS Petru Nečasovi a ČSSD Jiřímu Paroubkovi:

Vážený pane,
obracím se na Vás v souvislosti se zachováním důležitého a naší Ústavou zaručeného občanského práva - práva na informace o životním prostředí.

V pondělí 31. května 2010 chce Ministerstvo průmyslu a obchodu vládě navrhnout materiál směřující k omezení ekologických zákonů, včetně zákona o integrovaném registru znečišťování a zákona o ovzduší. Proč to navrhuje zrovna v době, kdy je stále více zřejmé, jak průmysl znečišťuje ovzduší na Ostravsku. Myslím si, že toto je první krok, který může znamenat například omezení práva veřejnosti na informace o množství látek poškozujících životní prostředí a zdraví lidí konkrétními průmyslovými provozy.

Nedopusťte, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu takto zasahovalo do podoby environmentálních zákonů, které v zavedené praxi dobře fungují již několik let. Jedním z příkladů je snaha omezit dostupnost informací v Integrovaném registru znečišťování (IRZ), který bez problému funguje v naší zemi již šestým rokem. Navíc vyčíslená úspora 3 miliard omezením tohoto práva se jeví jako nesmyslná. Nelze uvěřit tomu, že by tolik stála měření emisí a dalších úniků látek do prostředí.

Žádám Vás tedy, abyste zastavil projednávání návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu pod názvem „Návrh opatření k posílení konkurenceschopnosti a  rozvoje podnikání v  České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“.

Děkuji Vám, že svým rozhodnutím podpoříte zdravé životní prostředí.